51min  |  Marcelo Viñas  |  2004  |  Argentina

En els últims anys l’agricultura argentina ha augmentat la seva producció fins a nivells mai imaginats gràcies al cultiu de soja transgènica. Tanmateix, aquesta soja és el principal enemic que té l’Argentina com a país agropecuari i productor d’aliments. La soja permet augmentar la producció, però produeix la desertificació del terra, una massiva contaminació ambiental, pèrdues irreparables en la biodiversitat d’ambients naturals, la desaparició d’aliments bàsics, i un augment de la desocupació, la gana i la indigència.

Anuncis