El proper dimarts 9 de febrer a les 19h, a l’Aula Ambiental de la Sagrada Família (C. Lepant, 281-283, cantonada Provença), i dintre del cicle “Saps què menges?“:

Presentació de la campanya i del llibre “Supermercats, no gràcies“, amb la presència de la seva co-autora Esther Vivas.

“L’aparició, en el transcurs del segle 20, de l’anomenada distribució moderna (supermercats, hipermercats, cadenes de descompte,…) ha canviat on, com i què consumim, i ha posat el nostre consum al servei de la lògica del mercat i de la maximització dels seus beneficis.
Amb aquest llibre volem posar de relleu la cara oculta d’aquestes grans cadenes de distribució comercial, la seva lògica de funcionament i els seus impactes en l’agricultura, en els drets dels treballadors/es, en els països del Sud, en el medi ambient i en el model de consum. Què s’amaga darrere la distribució moderna? Quines són les principals companyies, tant a nivell internacional com a l’Estat espanyol? Quines alternatives es plantegen? Quines són les principals lluites i resistències en contra? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals dóna resposta la present publicació.”

“Supermercats, no gràcies”, Xavier Montagut i Esther Vivas (coords.)
Icària Editorial, Barcelona, 2007

+ info sobre “Supermercats, no gràcies
+ info sobre Esther Vivas
+ info sobre Icària Editorial
+ info sobre la campanya “Supermercats no gràcies”