L’objectiu de les AMAP (Associacions pel manteniment de l’agricultura pagesa) és afavorir el manteniment i desenvolupament de l’agricultura pagesa i biològica mitjançant acords entre pagesos i consumidors, els quals es comprometen a comprar la producció del primer a un preu just i per avançat.