“Anticooperación. Interferencias Norte-Sur. Los problemas del Sur Global no se resuelven con más ayuda internacional”

David Llistar Bosch  |  Icària Editorial + ODG |  Barcelona  |  2009

Quin sentit té l’actual sistema d’ajuda internacional enfront d’instruments transnacionals molt més potents que generen pobresa, destrueixen ecosistemes o permeten la violació dels Drets Humans? Com explicar que després de 60 anys de cooperació internacional al desenvolupament, el món dels empobrits, en el seu conjunt, no hagi millorat? Per a respondre a aquestes preguntes, aquest llibre proposa i desenvolupa el concepte d’«anticooperació». Es refereix al conjunt d´interferències negatives, desestructurants, activades des del Nord (Global) cap al Sud (Global). En aquest llibre es comparen els fluxos de la cooperació al desenvolupament amb els associats als principals mecanismes d’anticooperació.

+ info:
· a la web de l’ODG (Observatori del Deute en la Globalització)
· a la web d’Icària Editorial
· a la web del Fons Menorquí de Cooperació

Anuncis