La llei de les 3 R va ser popularitzada per l’organització ecologista Greenpeace i propugna la reducció, la reutilització i el reciclatge dels productes que es consumeixen, sempre per aquest ordre de prioritats:
1. Reduir sempre que sigui possible.
2. Reutilitzar com a segona opció.
3. Reciclar com a última.

A aquestes 3 R se n’hi hauria d’afegir una quarta, de “reparar”.
En aquest blog ja vam penjar fa temps el “Repair Manifesto” i ara us donem a conèixer “Millor que nou!” (o “Reparat millor que nou”), una iniciativa pública destinada a facilitar-nos el dur a terme la llei de les 3 R (o 4) en el nostre dia a dia:
– la web: www.millorquenou.cat
– el blog: www.reparatmillorquenou.blogspot.com
El projecte “Reparat millor que nou” és un servei de suport i assessorament gratuït als ciutadans per tal que es puguin reparar ells mateixos alguns aparells i objectes.
El projecte disposa d’un espai, les eines necessàries i personal qualificat per tal de que poguem reparar, posar a punt o canviar l’aspecte d’un objecte o aparell que ja no funcioni.
Contacte:
– C. Sepúlveda, 47. Barcelona.
– 934 242 871
– reparat@millorquenou.cat

Anuncis