En el marc del projecte “Enfortiment del Comerç Just des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària (2n any): Enllaçant amb el moviment de consumidors ecològics”, recolzat financerament per l’AECID, la Xarxa de Consum Solidari, conjuntament amb l’Institut d’Economia Ecològica i Ecologia Política i l’Espai per un Comerç Just, acaba d’editar el diagnòstic “Anàlisi del consum ecològic organitzat: buscant sinergies amb el comerç just i altres àmbits del consum responsable. Aspectes pràctics d’algunes experiències“.

Encarregat per la Xarxa de Consum Solidari, elaborat per Guillem Tendero i Marc Badal i coordinat per Xavier Latorre, l’estudi considera algunes característiques del sistema cooperatiu de consum ecològic, amb l’objectiu de buscar un major acostament entre aquest moviment social i el de comerç just.

El diagnòstic s’ha realitzat considerant tres tipus de cooperatives o grups de consum segons el seu enclavament geogràfic: en grans ciutats (Barcelona), en ciutats mitjanes (Alacant) i en zones rurals (Castelló).

El diagnòstic el podeu llegir i/o baixar clicant aquí.