consumpedia

Consumpedia es definieix com “un espai de consulta gratuït i no comercial. Un fitxer de productes, en permanent desenvolupament, amb informació independent, rigorosa i pràctica (extreta principalment de la revista Opcions). És un lloc pel qual podem passar per prendre decisions de consum més conscients. És una eina per apropiar-nos del nostre dia a dia i evitar que els nostres consums segueixin canviant les nostres vides, barris, pobles, món… Un descans al consumisme, una invitació a gaudir i transformar“.
A més del catàleg de productes (encara una mica reduït però amb força consells) és interessant el text sobre el consum conscient i transformador.

Anuncis